Što je kozmetički proizvod?

Kozmetičkim se proizvodom smatra svaka tvar ili smjesa koja je namijenjena dodiru s vanjskim dijelovima ljudskog tijela ili sa zubima i sluznicom usne šupljine isključivo ili prvenstveno radi njihova čišćenja, parfimiranja, mijenjanja njihova izgleda i/ili zaštite i održavanja u dobrom stanju.

Proizvodnja kozmetičkih proizvoda

Proizvodnja kozmetičkih proizvoda uređena je Zakonom o predmetima opće uporabe (Narodne novine, br. 39/13, 47/14) i Pravilnikom o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe (Narodne novine, br. 80/18). Prostor za proizvodnju mora udovoljavati propisanim posebnim tehničkim i sanitarnim uvjetima, te proizvođač kozmetičkih proizvoda mora ispunjavati i uvjete iz Hrvatske norme o smjernicama za dobru proizvođačku praksu iz područja kozmetike, HRN EN ISO 22716:2007. ISO 22716:2007 je međunarodna norma koja propisuje smjernice za proizvodnju, upravljanje, kontrolu, skladištenje i distribuciju kozmetičkih proizvoda. Proizvodnja kozmetičkih proizvoda mora biti sukladna načelima dobre proizvođačke prakse (eng. Good Manufacturing Practice, GMP). Pružamo uslugu izrade Elaborata dobre proizvođačke prakse za kozmetiku sa pratećom dokumentacijom (operativni postupci, obrasci) sukladno važećoj Normi, prilagođen karakteristikama vašeg objekta, opremljenosti te kapacitetu proizvodnje.


Klasifikacija kozmetičkih proizvoda

Nije svaki proizvod, koji u svakodnevnom životu možemo smatrati kozmetičkim proizvodom, klasificiran kao kozmetički u EU. I nije svaki proizvod klasificiran kao kozmetički, na primjer u SAD-u, klasificiran kao kozmetički u EU. Osim toga, kozmetički proizvodi mogu graničiti sa medicinskim proizvodima, tradicionalnim biljnim lijekovima, lijekovima i biocidnim pripravcima. Pomažemo vam utvrditi je li vaš proizvod zaista kozmetički proizvod ili ne i osmisliti strategiju za njegov razvoj.


Kategorizacija kozmetičkih proizvoda

Svaki kozmetički proizvod pripada nekoj od kozmetičkih kategorija i podkategorija prema njegovoj namjeni i učinku, pa tako kategoriji proizvoda za održavanje čistoće pripadaju tvrdi i tekući sapuni, maske za čišćenje, losioni za čišćenje, pripravci za piliranje, dezodoransi, itd., dok kategoriji za njegu pripadaju razni losioni, gelovi i kreme. Ostale kategorije su proizvodi za zaštitu, proizvodi za uljepšavanje i parfemi. Pomažemo vam utvrditi točnu kategoriju vašeg kozmetičkog proizvoda.


Laboratorijski testovi za kozmetiku

Prmjerice, Challenge test ili test djelotvornosti konzervansa jedan je od niza laboratorijskih testova, te čini dio Dokumentacije s podacima o proizvodu (eng. Product Information File, PIF) i Izvješća o sigurnosti kozmetičkih proizvoda (eng. Cosmetic Product Safety Report, CPSR). Challenge test potreban je za većinu kozmetičkih proizvoda, osim za proizvode niskog mikrobiološkog rizika.

Ispitivanje stabilnosti i kompatibilnosti pokazuje relativnu razinu stabilnosti proizvoda u različitim uvjetima (skladištenje, transport, život na trgovačkoj polici) kojima može biti podvrgnut od trenutka proizvodnje do isteka roka valjanosti, kao i kompatibilnost proizvoda sa ambalažom. Testovi stabilnosti i kompatibilnosti temelj su za određivanje roka valjanosti kozmetičkog proizvoda. Pomažemo vam utvrditi koji su laboratorijski testovi potrebni vašem kozmetičkom proizvodu.


Dokumentacija s podacima o kozmetičkom proizvodu (Product Information File ili PIF)

Prije plasiranja proizvoda na tržište, potrebno je pripremiti Dokumentaciju s podacima o proizvodu. Dokumentacija s podacima o proizvodu predstavlja krvnu sliku proizvoda. Središnji i najvažniji dio Dokumentacije je Izvješće o sigurnosti proizvoda (eng. Cosmetic Product Safety Report, CPSR) koje sadrži formulu proizvoda, specifikacije sirovina i ambalaže te rezultate laboratorijskih ispitivanja. Mi vam dajemo do znanja koji sve dokumenti moraju biti uključeni u PIF i njegovu pripremu. Procjena sigurnosti (eng. Cosmetic Product Safety Assessment) je krajnji i vitalni dio Izvješća. Mogu je provoditi samo kvalificirani stručnjaci koji, na temelju dostupnih informacija iz Izvješća i rezultata kalkulacija, zaključuju je li proizvod siguran za zdravlje potrošača i udovoljava li EU propisima za kozmetiku ili ne. Pružamo uslugu izrade Dokumentacije s podacima o kozmetičkom proizvodu sukladno zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1223/2009.


Označavanje kozmetičkih proizvoda i tvrdnje

Posebna pravila vrijede kada je u pitanju označavanje kozmetičkih proizvoda u EU. Određene informacije moraju biti napisane na etiketama, dok su druge zabranjene. Važan aspekt označavanja su i tvrdnje o kozmetičkim proizvodima koje služe za informiranje krajnjih korisnika o karakteristikama i kvaliteti proizvoda. Uredba (EU) 655/2013 o utvrđivanju zajedničkih kriterija za opravdanje tvrdnji koje se koriste u vezi s kozmetičkim proizvodima definira šest kriterija sa osnovnim ciljem zaštite krajnjeg korisnika od obmanjivih tvrdnji: poštovanje zakonodavstva, vjerodostojnost, dokazna građa, poštenje, pravednost, donošenje informiranih odluka. Pružamo upute o zahtjevima za označavanje, provjeravamo sadržaj vaših etiketa, ali i ostalog promidžbenog materijala te surađujemo s vama na usklađivanju svih informacija na njima sa EU propisima.


Cosmetic Product Notification Portal (CPNP)

Konačni korak pred stavljanje na tržište jest notifikacija proizvoda Europskoj komisiji putem platforme CPNP. CPNP je internetski portal koji pohranjuje određene tehničke informacije o proizvođaču i svakom njegovom proizvodu koji se nalazi na tržištu EU. Podaci su dostupni isključivo nadležnim tijelima u svrhu monitoringa tržišta, europskim centrima za kontrolu otrova te odgovornim osobama i distributerima prilikom notifikacije proizvoda. Pomažemo vam na svakom koraku notifikacije vaših proizvoda.